Instrukcja obsługi plusbank24 - AK Internet lajt

[Spis treści]

Operacje

Wybierając na stronie startowej polecenie Operacje prezentowany jest ekran zawierający listę operacji zleconych przez Ciebie lub w Twoim imieniu w plusbank24. Lista operacji prezentuje wszystkie złożone przez Ciebie operacje bez względu na kanał dostępu, w którym zostały zlecone.

Operacjami w plusbank24 są czynności opisane w poniższej tabeli operacji.

Tabela zawiera listę typów operacji wraz z listą czynności związanych z każdą operacją, które są wykonywane przez Ciebie w plusbank24. Czynności na liście, powodujące wygenerowanie określonej operacji, zostały pogrupowane tematycznie.

Grupy czynności Opis czynności Typ operacji

Lokaty

Założenie lokaty

Założenie lokaty

Usunięcie założenia lokaty (z listy operacji)

Modyfikacja lokaty

Modyfikacja lokaty

Usunięcie modyfikacji lokaty (z listy operacji)

Zerwanie lokaty

Zerwanie lokaty

Usunięcie zerwania lokaty (z listy operacji)

Przelewy

Przelew własny

Przelew własny

Modyfikacja danych przelewu własnego (z listy operacji lub koszyka)

Usunięcie przelewu własnego (z listy operacji lub koszyka)

Przelew krajowy

Przelew krajowy

Modyfikacja danych przelewu krajowego (z listy operacji lub koszyka)

Usunięcie przelewu krajowego (z listy operacji lub koszyka)

Przelew ekspresowy Sorbnet

Przelew ekspresowy Sorbnet

Modyfikacja danych przelewu ekspresowego Sorbnet (z listy operacji lub koszyka)

Usunięcie przelewu ekspresowego Sorbnet (z listy operacji lub koszyka)

Przelew do ZUS

Przelew do ZUS

Modyfikacja danych przelewu do ZUS (z listy operacji lub koszyka)

Usunięcie przelewu do ZUS (z listy operacji lub koszyka)

Przelew US

Przelew podatkowy do urzędu skarbowego

Modyfikacja danych przelewu US (z listy operacji lub koszyka)

Usunięcie przelewu US (z listy operacji lub koszyka)

Przelew poza US

Przelew podatkowy poza urząd skarbowy

Modyfikacja danych przelewu poza US (z listy operacji lub koszyka)

Usunięcie przelewu poza US (z listy operacji lub koszyka)

Przelew internetowy

Przelew internetowy

Zlecenia stałe

Utworzenie zlecenia stałego

Zlecenie stałe

Usunięcie utworzenia zlecenia stałego (z listy operacji)

Modyfikacja zlecenia stałego

Modyfikacja zlecenia stałego

Usunięcie modyfikacji zlecenia stałego (z listy operacji)

Usunięcie zlecenia stałego

Usunięcie zlecenia stałego

Rezygnacja z usunięcia zlecenia stałego (z listy operacji)

Karty debetowe

Aktywacja karty debetowej

Aktywacja karty debetowej

Usunięcie aktywacji karty debetowej (z listy operacji)

Zamówienie karty debetowej

Zamówienie karty debetowej

Doładowania

Doładowanie telefonu

Doładowanie

Invoobill

Akceptacja żądania płatności

Przelew Invoobill

Każda operacja zlecona do realizacji w plusbank24 posiada unikalny numer operacji nazywany identyfikatorem operacji.

Każda operacja istniejąca w plusbank24 ma jeden z następujących statusów:

Ekran Operacje umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie operacji zleconych przez Użytkownika Klienta w plusbank24 lub przez Pracownika PLUS BANK S.A. w imieniu Użytkownika Klienta. Domyślnie na ekranie prezentowana jest lista operacji odpowiadająca domyślnym kryteriom wyszukiwania operacji .

Dla każdej z operacji prezentowane są następujące informacje:

Jeżeli chcesz:

[Spis treści]